E-intensiv terapi

Velkommen til den sidste udgave af DASAIMs e-journal club Intensiv inden vi forhåbentligt ses til årsmødet. Emnet denne gang er organdonation fra patienter på ECMO.

Asger Granfeldt
Emneredaktør: Asger Granfeldt – e-mail: granfeldt@gmail.com

Oxygenation (ECMO) Brain-Dead Donors on Extracorporeal Membrane Oxygenation

Perspektiv

I 2016 var antallet af donationer fra hjernedøde donorer 100, og antallet af patienter der blev transplanteret med organer fra afdøde donorer var 271.

Til trods for dette stod der ved udgangen af 2016, 423 patienter på venteliste og 29 patienter døde, mens de stod på venteliste (kilde: Dansk Center for organdonation http://www.organdonation.dk/ ).

Dette understreger vigtigheden af udnyttelse af alle potentielt mulige donorer.

En mulighed for at øge antallet af donorer er at udvide kriterierne for donorer, hvilket kunne være patienter på ECMO. Bekymringen ved brug af organer fra patienter på ECMO er en øget risiko for primary nonfunction (PNF) eller tidligt graftsvigt.

Formålet med studiet var at beskrive hjernedøde donorer på ECMO, deres potentiale som donorer og graft overlevelsen hos dem som blev transplanteret.

Metode

Studiet er et Fransk retrospektivt studie (CRISTAL database), hvor alle potentielle hjernedøde donorer og alle som venter på et organ er registreret, med de dertil følgende begrænsninger i variable.

Alle potentielle hjernedøde donorer mellem 2007-2013 blev inkluderet.

ECMO var ikke på forhånd en defineret variabel, hvorfor data kompletheden kan være begrænset hvis det ikke var beskrevet at patienten var på ECMO.

Det primære endepunkt var 1 års graft overlevelse (no graft loss eller død af modtager).

I nyretransplanterede var glomerular filtrationsrate også et endepunkt.

Resultater

Ud af 22,270 potentielle hjernedøde donorer var 161 på ECMO. Ud af de 161 på ECMO var der 64 (39.8%) som donerede. Den primære type af ECMO var veno-arteriel på baggrund af hjertestop (79.5%) og kardiogent shock (11.8%).

Færre af patienterne på ECMO havde egnede organer sammenlignet med potentielle donorer uden ECMO.

Når sammenlignet med hjernedøde donorer uden ECMO var hjernedøde donorer på ECMO generelt yngre, mindre komorbide, men med større grad af organsvigt.

Fra de 64 hjernedøde donorer på ECMO blev der doneret 109 nyrer, 37 levere (2 delte levere) 7 hjerter og 1 lunge.

Der var ingen forskel i 1 års graft overlevelsen i nyretransplanterede på og uden ECMO eller estimeret GFR 1 år efter transplantationen. Der var heller ingen forskel i lever graft overlevelsen.

Diskussion

Studiet er det andet som undersøger graft funktionen i donorer på ECMO og viser at graft overlevelsen er sammenlignelig med donorer som ikke er på ECMO.

Studiet har selvfølgeligt flere begrænsninger. Det er et retrospektivt studie, hvilket begrænser antallet af variable. Donorerne på og uden ECMO er matchet på en række variable, men en lang række vigtige variable var ikke inkluderet.

Endnu en begrænsning ved studiet er det lave antal inkluderede patienter dermed risikoen for type 2 fejl. Men det er en meget selekteret patientgruppe, hvorfor antallet af inkluderede patienter ofte vil være begrænset.

Studiet er interessant i dansk kontekst, idet at flertallet af patienterne var hjertestoppatienter på veno-arterial ECMO, hvilket er en behandling som benyttes i stigende omfang.

Link til artikel

PMID: 2864002

 

 

 

  1. Crit Care Med. 2017 Oct;45(10):1734-1741
271 KB 1 hypothemi - dasasim e-journalclub
81 KB 2 Acetaminophen for fever in the ICU
269 KB 3 eJournal DASAIM syrepumpehæmmere kmø
291 KB 4 The split trial
191 KB 5 Restricted versus continued standard caloric intake af Palle Toft
279 KB 6 Dexmedetomidine
278 KB 7 Piperacillin concentration in relation to therapeutic range
190 KB 8 Dexmedetomidine og intensiv delir_en god ide_PB
275 KB 9 Paracetamol
284 KB 10 Intubation
381 KB 11 Girardis et al 2016
273 KB 12 Mangel på noradrenalin
270 KB 13 UL af vena cava til væsketerapi
267 KB 14 The native cardiac output in human sepsis_ to artikler
188 KB 15 Brain-Dead Donors on Extracorporeal Membrane Oxygenation