Inspektorer i anæstesiologi

Her kan du se, hvem der er landets inspektorer i anæstesiologi pr. februar 2019. Sidens indhold opdateres af uddannelsesudvalget.

Region ØST
Morten Steensen (2014)
Karin Graeser (2011-2017)
Pernille Haderslev (2015)
Frederik Treshow (2018)
Frederik Mondrup (2018)

Juniorinspektorer
Rikke Malene Jepsen

Region SYD
Dennis Köhler (2013)
Katarzyna Fabirkiewicz (2016)
Jimmy Højberg Holm(2014)
Sigrun Høegholm Kann (2015)
Christina Frøslev-Friis (2018)

Juniorinspektorer
Dorte Rytter
Lise Skyttegaard Balkert

Region NORD
Odd Ravlo (2014)
Marlene K. Dahl
Susanne Scheppan (2013)
Karsten Gadegaard
Nette Møller-Nielsen (2018)

Juniorinspektorer
Mette Poulsen
Niels Dalsgaard Nielsen
Claus Hedebo Bisgaard

Vejledning for inspektorordningen og tilhørende håndbog

I efteråret 2016 udgav Sundhedsstyrelsen en vejledning for inspektorordningen i den lægelige videreuddannelse samt en tilhørende håndbog. Vejledning beskriver, hvordan inspektorordningen er organiseret, om samarbejdet med regionerne samt inspektorens uddannelse og rolle. Håndbogen uddyber, hvad ordningen konkret består i og beskriver i detaljer hvordan et besøg gennemføres, samt hvem der er ansvarlig for de enkelte dele af besøget.

Find vejledningen og håndbogen her.

 

599 KB Inspektorordning - status og perspektivering
191 KB Hvordan bliver jeg inspektor nov 2016
258 KB Vejledning til ansøgning om stilling som Inspektor i anæstesiologi