Information om uddannelse

Ansøgningsrunde 1. halvår 2020:

Ansøgningsfrist for region Øst: 23. januar 2020, kl. 23.59
Ansøgningsfrist for region Syd: Endnu ikke opslået
Ansøgningsfrist for region Nord: 29. januar 2020, kl. 23.59

Region Øst
Formøde med udvælgelse af ansøgere til samtale den 28. februar 2020
Samtaler afholdes den 9. og 10. marts 2020

Region Syd
Formøde med udvælgelse af ansøgere til samtale: den ……. 2020
Samtaler afholdes den 17. marts 2020

Region Nord
Formøde med udvælgelse af ansøgere til samtale den 24. februar 2020
Samtaler afholdes den 5. og 6. marts 2020

Nedenfor kan du finde relevante dokumenter om uddannelse indenfor specialet.

Du er velkommen til at kontakte udvalget via mail (se ovenfor) ligesom du kan finde information på FYAs hjemmeside

130 KB Specialebeskrivelse og faglig profil 2013
167 KB DASAIMs vejledning E 2017_Bilag
281 KB DASAIMs interviewguide E 2018
336 KB Lægeforeningens politikpapir om kompetenceudvikling
446 KB DASAIM Efteruddannelse
439 KB Uddannelsesansvarlige overlægers ansvar opgaver og rammer 2017
47 KB Vurderingsskema anaest_ikke godkendt I stilling
140 KB Håndbog for den anæstesiologiske uddannelse 2018