Information om uddannelse

Ansøgningsrunde 1. halvår 2018:

Opslag: Region Øst d. 13. december 2017, Region Syd og Region Nord d. 14. december 2017
Ansøgningsfrist for region Øst: 25. januar 2018 midnat
Ansøgningsfrist for region Syd: 25. januar 2018 midnat
Ansøgningsfrist for region Nord: 25. januar 2018 midnat

Region Øst
Formøde med udvælgelse af ansøgere til samtale den 2. marts 2018
Samtaler afholdes den 12. og 13. marts 2018

Region Syd
Formøde med udvælgelse af ansøgere til samtale: den 2. marts 2018
Samtaler afholdes den 21. marts 2018

Region Nord
Formøde med udvælgelse af ansøgere til samtale den 2. marts 2018
Samtaler afholdes den 15. og 16. marts 2018

Nedenfor kan du finde relevante dokumenter om uddannelse indenfor specialet.

Du er velkommen til at kontakte udvalget via mail (se ovenfor) ligesom du kan finde information på FYAs hjemmeside: FYAs hjemmeside

130 KB Specialebeskrivelse og faglig profil 2013
404 KB DASAIMs vejledning ansøgning hoveduddannelse E 2017
167 KB DASAIMs vejledning E 2017_Bilag
118 KB DASAIMs vejledning E 2017_Interviewguide
336 KB Lægeforeningens politikpapir om kompetenceudvikling
446 KB DASAIM Efteruddannelse
439 KB Uddannelsesansvarlige overlægers ansvar opgaver og rammer 2017
47 KB Vurderingsskema anaest_ikke godkendt I stilling
140 KB Håndbog for den anæstesiologiske uddannelse 2018