Information om uddannelse

Ansøgningsrunde 2. halvår 2017:

Opslag Region Øst: uge 26, 2017 Region Syd: 14. juni 2017 og Region Nord 14. juni 2017
Ansøgningsfrist for region Øst: 8. august midnat
Ansøgningsfrist for region Syd: 8. august midnat
Ansøgningsfrist for region Nord: 8. august midnat

Region Øst
Formøde med udvælgelse af ansøgere til samtale den 5. september 2017
Samtaler afholdes den 12. og 13. september 2017

Region Syd
Formøde med udvælgelse af ansøgere til samtale: den 8. september 2017
Samtaler afholdes den 22. september 2017

Region Nord
Formøde med udvælgelse af ansøgere til samtale den 8. september 2017
Samtaler afholdes den 18. og 19. september 2017

Nedenfor kan du finde relevante dokumenter om uddannelse indenfor specialet.

Du er velkommen til at kontakte udvalget via mail (se ovenfor) ligesom du kan finde information på FYAs hjemmeside: FYAs hjemmeside

130 KB Specialebeskrivelse og faglig profil 2013
404 KB DASAIMs vejledning ansøgning hoveduddannelse E 2017
167 KB DASAIMs vejledning E 2017_Bilag
118 KB DASAIMs vejledning E 2017_Interviewguide
336 KB Lægeforeningens politikpapir om kompetenceudvikling
446 KB DASAIM Efteruddannelse
439 KB Uddannelsesansvarlige overlægers ansvar opgaver og rammer 2017
47 KB Vurderingsskema anaest_ikke godkendt I stilling