DASAIMs 66. ordinære generalforsamling 2014

Der indkaldes til den 66. ordinære generalforsamling i Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin torsdag den 13. november 2014, kl. 19.00-22.30 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, København.

Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag til generalforsamlingens dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 1. oktober.

Deltagelse i generalforsamlingen er naturligvis gratis og uafhængig af tilmelding til årsmødet i øvrigt.

28 KB Vedtægter DASAIM fra 2008
204 KB Formandsberetning 2014
2 MB Årsberetninger DASAIMs udvalg 2014
1 MB Årsberetninger DASAIM diverse udvalg og repræsentanter 2014
268 KB DASAIMs fond og Jensa la Cours legat 2014
185 KB Forslag til vedtægtsændringer
6 KB Vedtægtsændringer, forslag2
99 KB Forslag vedr regional anæstesi
193 KB Beretning fra kasseren til DASAIMs årsregnskab 2013-14
293 KB Bestyrelse udvalg mv før GF nov. 2014
291 KB Bestyrelse, udvalg mv efter GF nov. 2014
353 KB Referat DASAIMs generalforsamling 2014