PubMed Commons – A forum for scientific discourse

Der er kommet en ny, let og elegant måde at udveksle videnskabelige synspunkter på

6og9

Du har læst en artikel i et tidsskrift og er uenig i metode, etik, og/eller konklusioner

Enten kan du skrive et letter-to-the-editor eller også kan du nu benytte dig af PubMed Commons. Læsebrevet bliver vurderet før publicering af bladets redaktører. Ikke så få bliver afvist. Enten fordi bladet kun accepterer breve modtaget inden for få uger (f. ex Lancet, NEJM) eller fordi brevet jo indirekte hyppigt er en kritik af at redaktøren har akcepteret at publicere et underlødigt produkt. Godkendte læserbreve bringes typisk 3-4 måneder senere – på et tidspunkt, hvor det potentielt fejlagtige budskab er blevet udbredt.

PubMed Commons
Alle som har publiceret bare én artikel, indexeret i PubMed, kan registrere sig som medlem af PubMed Commons. Registreringen foregår let og ubesværet. På en PubMed side klikker man på ”Sign in to NCBI” øverst i højre hjørne. Under et hvert abstract i PubMed er der nu en PubMed Commons-knap. Når man er logget ind er der umiddelbart adgang til at knytte bemærkninger til enhver artikel i PubMed på følgende betingelser:

PubMed Commons members agree to:

 • Establish their account with their real name (no pseudonyms or
  anonymous accounts are allowed)
 • Follow the current guidelines when they use PubMed Commons
 • Disclose potential conflicts of interest
 • Make comments that are directly relevant to the particular work in PubMed on which they are commenting
 • Not use PubMed Commons to spam or systematically promote a product, position or the members’ own publications or to target others

Comments should not contain:

 • Discriminatory, racist, offensive, inflammatory, or unlawful language
 • Partisan political views
 • Plagiarized content
 • Descriptions or content of unpublished work by others without permission
 • Allegations of misconduct on the part of authors, reviewers, editors and publishers
 • Speculation about the motivations of authors, reviewers, editors and publishers

NCBI reserves the right to remove comments that do not comply with these guidelines and to suspend or cancel members’ accounts.
Det er en svaghed ved systemet, at Commons-knappen ligger nederst på siden/skærmen. Hvis artikel abstractet er på 250 ord så kan  man kun lige ane Commons-knappen og eventuelle kommentarer overses derfor let.

Ikke enten eller – men snarere både og
Jeg tror ikke, at selv meget velargumenterede kommentarer kan indgå i ens CV. Så hvis CV-pleje er vigtig er man nødt til at gå den tunge og tidsrøvende vej og sende et letter-to-the-editor. Commons-kommentarer kan heldigvis godt citeres i andre sammenhæng, idet de er endegyldigt identificerede af den primære artikels google-bare PubMed-identifikationsnummer – PMID.

Der er efter min mening ingen publikationsetiske problemer i at anvende begge muligheder. Altså at benytte PubMed Commons-muligheden så snart en artikel er indexeret i PubMed og dernæst/samtidigt sende et læserbrev til redaktøren i hvis blad artiklen er udkommet. Aktuelt er man, om ikke andet, så moralsk forpligtiget, som forfatter, til at svare på et læserbrev. Det samme gælder endnu ikke for kommentarer i PubMed Commons.

Et eksempel
Jeg har tidligere forsøgt at få New Engl J Med til at korrigere en fransk artikel om den livreddende effekt af 48 timers neuromuskulær blokade af ARDS patienter. Uden held. Hele historien om ”Videnskabelig uredelighed” kan findes i DASINFO 2012;20(3):4-5 http://www.dasaim.dk/wp-content/uploads/2014/01/DASINFO-nr.-3-2012.pdf

Nu har jeg så derfor knyttet denne kommentar til artiklen i PubMed:

February 12, 2014
The following comment has been attached to the PubMed abstract of the Papazian study:
PMID20843245
This study was registered with ClinicalTrials.gov (NCT00299650). The primary outcome measure was the “Reduction of the mortality rate of ARDS patients at d90”. The result of the investigation was that there was no statistically significant difference between the mortality of patients treated with NMBA or placebo.

In the paper, however, the primary outcome measure has been changed to “the adjusted 90-day survival” and this change of the primary outcome measure – from crude to adjusted mortality – results in the statistically significant different mortality rates reported in the paper.

In my opinion, we need more compelling and irrefutable valid evidence before we accept that 48 hours of NMBA treatment influences the mortality rate of a complex pathophysiological entity like ARDS. P.G.Berthelsen, MD. Denmark