Nye fasteregler til børn

DASAIMs børneanæstesiudvalg anbefaler at bruge de nye fasteregler i regionale instrukser.

PROJET DE LOI SUR L'EAU

Børn kan tilbydes at drikke klare væsker op til en time før anæstesi på operationsdagen. Obs kontraindikationer!

Se vedhæftede fasteregler.

360 KB Nye fasteregler til børn MTA - DASAIM