Nationale kliniske guidelines – børneanæstesi

DASAIM’s børneanæstesiudvalg faciliterer oprettelsen af de respektive kliniske guidelinegrupper og fungerer som overordnet organisatorisk tovholder.

DASAIM’s børneanæstesiudvalg ønsker at sætte øget fokus på ensartet behandlingstilbud af høj faglig kvalitet på tværs af landet. De nationale kliniske guidelines er systematisk udarbejdede faglige anbefalinger, der skal bruges som beslutningsstøtte af danske børneanæstesiologer.

Der indkaldes til etablering af ”kliniske guideline grupper” indenfor følgende kategorier:

  • Anæstesi til MR-scanning
  • Modificeret Rapid Sequence Induction (RSI)
Arbejdsproces

DASAIM’s børneanæstesiudvalg faciliterer oprettelsen af de respektive kliniske guidelinegrupper og fungerer som overordnet organisatorisk tovholder. De enkelte grupper udpeger herefter en formand, der i arbejdsprocessen vil fungere som den primære kontaktperson til børneanæstesiudvalget. Guideline grupperne skal arbejde evidensbaseret og med brug af GRADE metodologi (www.gradeworkinggroup.org).

Det tilstræbes, at den samlede arbejdsproces ikke overstiger 1 år og, at det endelige resultat kan publiceres i et videnskabeligt tidsskrifte.

Deltagelse

Hvis man ønsker at deltage i udarbejdelsen af en af ovenstående nationale kliniske guidelines indenfor børneanæstesi sendes en e-mail til fmd_boerneanaestesi_udv@dasaim.dk med følgende oplysninger:

  • Kontaktoplysninger
  • Tilhørsforhold (afdeling; hospital; region)
  • Tidligere erfaring med børneanæstesi
  • Tidligere erfaring med udarbejdelse af evidensbaserede instrukser/guidelines

 Ovenstående oplysninger vil danne rammerne for den endelige sammensætning af de enkelte guidelinegrupper. Det tilstræbes at hvert udvalg består af maksimalt 6 personer.

Sidste frist for tilbagemelding er 1. april 2018

Med venlig hilsen
DASAIMs børneanæstesiudvalg
Mathias Fuglsang Johansen