Mere om anæstesi til små børn

Udmelding fra de europæiske selskaber om anæstesi til små børn.

Der har gennem en årrække været diskussioner om risiko ved anæstesi af især nyfødte og mindre børn. Food and Drug Administration (FDA) i USA udsendte i december 2016 en advarsel mod brug af generel anæstesi eller sedation til yngre børn og gravide. DASAIM deler ikke FDA’s tolkning af de bagvedliggende undersøgelser, hvilket blev meddelt tidligere på året  (læs udmeldingen fra børneanæstesiudvalget).

De europæiske selskaber har netop redegjort for deres holdning i European Journal of Anaesthesiology. Se vedhæftede

  1. Eur J Anaesthesiol 2017; 34:327–328
63 KB Use of anaesthetics in young children EJS2017