Danmark er helt i top indenfor smerteforskning!

Pain relief concept.

En netop offentliggjort analyse af alle smerterelaterede publikationer fra 2009 til 2015 viser, at Danmark ligger på sjettepladsen blandt 20 europæiske lande hvad angår antal artikler og citationer. Og dette endda selvom Danmark har langt færre indbyggere end de fleste andre lande i analysen. Især indenfor emnerne, migræne, neuropatiske- og postoperative smerter fremhæves Danmark som værende i den internationale elite.

  1. Reference: Lab Times, 5. udgave, oktober 2017