Foredragskonkurrence

Foredragskonkurrencen afvikles fredag d. 18. november 2022, kl. 10.00-12.00 som en del af DASAIMs Årsmøde.

Til de enkelte foredrag er der afsat 12 minutter til selve præsentationen, efterfulgt af ca. 4-5 minutters diskussion. Det er vigtigt at holde sig inden for denne tidsramme. Bedømmelseskriterierne for den endelige vurdering ved fremlæggelsen fremgår af DASAIMS hjemmeside under fanebladet Årsmøde.

Du bedes medbringe dine slides på en USB-nøgle (du kan ikke anvende egen computer).