Etisk udvalg

Udvalgets medlemmer vælges for 2 år og kan max. sidde i 6 år (første gang 2003). Nuværende medlemmer er:

Lisa Seest Nielsen, formand (2015)

Christine Ugleholt Jensen (2015)

Søren Mehl Knudsen (2018)

Egon Godthåb Knudsen (2018)

Mette Hyllested (2019)