E-journal Club

Velkommen til det akademiske hygge-hjørne. Her kan du blive lidt klogere og inspireret til at søge mere viden.  Join the Club!

sommernat

Sommerferieudgivelse!

For første gang i E-journal Club´ens historie er det lykkedes at komme op at surfe med gæsteindlæg i samtlige kategorier i en udgivelse. Stor tak til Tom Giedsing Hansen, Peter Juhl-Olsen, Henriette Bach Knudsen og Martin Rostgaard for deres inspirerende indlæg!

Vi arbejder på at gøre E-journal Club’en bedre – mere relevant, lettere tilgængelig og mere varieret. Bølgen ruller og håbet er, at den bliver en fast inspirationskilde for dig og dine kolleger.

I ønskes mange varme lyse nætter!