E-journal Club

Vi byder hermed fire ekstra emneredaktører velkommen!

Red poppy in a green wheat field

Summertime

Vi byder hermed fire ekstra Emneredaktører velkommen! De er blevet underlagt minimal struktur og maksimal autonomi. De skal improvisere på engageret vis, præsenterer nye ideer, tage chancer og fejle – og lære af det. Vi vil tilskynde til uenighed og debat og til at hænge ud ved kaffeautomaten. Gå derefter den smukke omvej hjem og hav en dejlig sommerdag.

De starter her. Tag godt imod dem.

Operationsanæstesi: WOMAN trial
Intensiv terapi: Lungerekruttering død eller levende?
Akut og kronisk smertebehandling: Kroniske postoperative smerter. En overset problemstilling?
Præhospital og akut behandling: To intubate or not to intubate…