Klinisk Anæstesi

| 16. November 2017 | 149 KB
Rekommandation for anæstesi 2017
Revideret af DASAIM’s anæstesiudvalg og godkendt af DASAIM’s bestyrelse august 2017. Gennemgået marts 2019 uden behov for revision. Revideres næste gang marts 2021
| 26. September 2017 | 83 KB
Ressourceudnyttelse i forbindelse med anæstesi
Revideret af DASAIM’s anæstesiudvalg og godkendt af DASAIM’s bestyrelse august 2017. Gennemgået marts 2019 uden behov for revision. Revideres næste gang marts 2021
| 6. December 2016 | 1,013 KB
Postoperativ kvalme og opkastning
UNDER REVISION (jan. 2021). Vejledning i forebyggelse og behandling af postoperativ kvalme og opkastning. Udarbejdet af DASAIMs anæstesiudvalg. Senest revideret 10. november 2016
| 14. March 2016 | 177 KB
Vanskelig luftvejshåndtering
Anæstesiudvalget henviser til guidelines fra det britiske Difficult Airway Society, efteråret 2015
| 8. December 2015 | 105 KB
Observation efter anæstesi
DASAIMs rekommandation for observation efter anæstesi. Godkendt af DASAIMs bestyrelse november 2015. Revideret i 2019 uden ændringer. Revideres næste gang 2021