Børneanæstesi og -intensiv

| 8. July 2021 | 2 MB
National vejledning i analgesi og sedation til akutte procedurer hos børn
Juli 2021: NB! Vejledningen er i høring i øjeblikket, og det er derfor ikke den endeligt godkendte version, du kan læse. Dette er den foreløbige version, der er til godkendelse i Dansk Pædiatrisk Selskab. Når vejledningen er endeligt godkendt, vil den blive tilgængelig her på siden med en dato for seneste godkendelse/revision
| 12. September 2019 | 718 KB
Akutte smerter hos børn
Udarbejdet af Videnscenter for Børnesmerter i samarbejde med DASAIM, Dansk Pædiatrisk Selskab, Danske Anæstesiologers Organisation og Dansk Selskab for Akutmedicin. 2019
| 12. September 2019 | 173 KB
Fasteregler til børn <18 år
DASAIM endorsement. “Consensus Statement on clear fluids fasting for elective pediatric general anaesthesia” September 2019
| 24. January 2017 | 935 KB
Neonatal genoplivning
Støtte til omstilling og genoplivning af nyfødte. Vejledningen er udarbejdet af Dansk Pædiatrisk Selskab. Godkendt december 2015