Administration, organisation

| 30. June 2021 | 158 KB
Rekommandation for ambulant anæstesi
Revideret af Anæstesiudvalget i maj 2020 i samarbejde med Dansk Selskab for Dagkirurgi (DSDK). Godkendt af DASAIMs bestyrelse i maj 2020. Næste revision i 2022.
| 29. April 2019 | 105 KB
Guideline om guidelines
DASAIMs vejledning til udarbejdelse af guidelines og behandlingsvejledninger. Godkendt af DASAIMs bestyrelse januar 2019
| 26. September 2017 | 83 KB
Ressourceudnyttelse i forbindelse med anæstesi
Revideret af DASAIM’s anæstesiudvalg og godkendt af DASAIM’s bestyrelse august 2017. Gennemgået marts 2019 uden behov for revision. Revideres næste gang marts 2021
| 8. March 2016 | 141 KB
Sedation uden medvirken af anæstesipersonale
DASAIMs politikpapir vedrørende sedation uden anæstesiologisk personale: DASAIM fraråder brug af propofol af ikke-anæstesiologisk personale. Revideret og godkendt af DASAIMs bestyrelse maj 2016
| 3. March 2016 | 139 KB
Udskrivningskriterier
Senest revideret af Anæstesiudvalget efteråret 2018. Godkendt af DASAIMs bestyrelse januar 2019. Revideres næste gang marts 2021.