Administration, organisation

| 30. June 2021 | 158 KB
Rekommandation for ambulant anæstesi
Revideret af Anæstesiudvalget i maj 2020 i samarbejde med Dansk Selskab for Dagkirurgi (DSDK). Godkendt af DASAIMs bestyrelse i maj 2020. Næste revision i 2022.
| 29. April 2019 | 105 KB
Guideline om guidelines
DASAIMs vejledning til udarbejdelse af guidelines og behandlingsvejledninger. Godkendt af DASAIMs bestyrelse januar 2019
| 26. September 2017 | 83 KB
Ressourceudnyttelse i forbindelse med anæstesi
Revideret af DASAIM’s anæstesiudvalg og godkendt af DASAIM’s bestyrelse august 2017. Gennemgået marts 2019 uden behov for revision. 2021: Revision pågår
| 8. March 2016 | 141 KB
Sedation uden medvirken af anæstesipersonale
DASAIMs politikpapir vedrørende sedation uden anæstesiologisk personale: DASAIM fraråder brug af propofol af ikke-anæstesiologisk personale. Revideret og godkendt af DASAIMs bestyrelse maj 2016. 2021: Gennemgået uden ændringer. Næste revision 2023
| 3. March 2016 | 139 KB
Udskrivningskriterier
Senest revideret af Anæstesiudvalget efteråret 2018. Godkendt af DASAIMs bestyrelse januar 2019. 2021: Revision pågår

Børneanæstesi og -intensiv

| 8. July 2021 | 2 MB
National vejledning i analgesi og sedation til akutte procedurer hos børn
Juli 2021: NB! Vejledningen er i høring i øjeblikket, og det er derfor ikke den endeligt godkendte version, du kan læse. Dette er den foreløbige version, der er til godkendelse i Dansk Pædiatrisk Selskab. Når vejledningen er endeligt godkendt, vil den blive tilgængelig her på siden med en dato for seneste godkendelse/revision
| 12. September 2019 | 718 KB
Akutte smerter hos børn
Udarbejdet af Videnscenter for Børnesmerter i samarbejde med DASAIM, Dansk Pædiatrisk Selskab, Danske Anæstesiologers Organisation og Dansk Selskab for Akutmedicin. 2019
| 12. September 2019 | 173 KB
Fasteregler til børn <18 år
DASAIM endorsement. “Consensus Statement on clear fluids fasting for elective pediatric general anaesthesia” September 2019
| 24. January 2017 | 935 KB
Neonatal genoplivning
Støtte til omstilling og genoplivning af nyfødte. Vejledningen er udarbejdet af Dansk Pædiatrisk Selskab. Godkendt december 2015

Etik

Intensiv terapi

| 15. March 2021 | 398 KB
Neuroprotektionsvejledning
Udarbejdet af arbejdsgruppe under DASAIM og DSIT. Godkendt af DASAIM/DSIT februar 2021. Revision senest februar 2025
| 25. March 2020 | 5 MB
Natriumifolder
Udarbejdet af DSIT og DASAIM 2020
| 25. March 2020 | 370 KB
Hyponatriæmivejledning
Udarbejdet af DSIT og DASAIM 2020. Se kort vejledning i Natriumfolder
| 29. September 2015 | 566 KB
Sedationsstrategi
Målrettet behandling af gener forbundet med kritisk sygdom. 3. udgave 2020
| 28. September 2015 | 717 KB
Sedationsstrategi, bilag
Målrettet behandling af gener forbundet med kritisk sygdom - bilag. 3. udgave 2020
| 24. August 2015 | 189 KB
Scand. guideline on mechanical ventilation
Scandinavian clinical practice guideline on mechanical ventilation in adults with the acute respiratory distress syndrome. Acta Anaesth. Scand. 2015

Klinisk Anæstesi

| 30. April 2021 | 708 KB
Vejledning vedrørende anæstesi og amning
DASAIMs rekommandation vedrørende anæstesi og amning. Udarbejdet af DASAIMs udvalg for obstetrisk anæstesi og anæstesiudvalget. Næste revision 2023
| 30. April 2021 | 2 MB
Postoperativ kvalme og opkastning
Vejledning i forebyggelse og behandling af postoperativ kvalme og opkastning. Udarbejdet af DASAIMs anæstesiudvalg. Senest revideret april 2021
| 16. November 2017 | 149 KB
Rekommandation for anæstesi 2017
Revideret af DASAIM’s anæstesiudvalg og godkendt af DASAIM’s bestyrelse august 2017. Gennemgået marts 2019 uden behov for revision. 2021: Revision pågår
| 26. September 2017 | 83 KB
Ressourceudnyttelse i forbindelse med anæstesi
Revideret af DASAIM’s anæstesiudvalg og godkendt af DASAIM’s bestyrelse august 2017. Gennemgået marts 2019 uden behov for revision. 2021: Revision pågår
| 14. March 2016 | 177 KB
Vanskelig luftvejshåndtering
Anæstesiudvalget henviser til guidelines fra det britiske Difficult Airway Society, efteråret 2015. 2021: Gennemgået uden ændringer. Næste revision 2023
| 8. December 2015 | 105 KB
Observation efter anæstesi
DASAIMs rekommandation for observation efter anæstesi. Godkendt af DASAIMs bestyrelse november 2015. Revideret i 2019 uden ændringer. 2021: Revision pågår
| 22. December 2014 | 795 KB
Perioperativ væskebehandling
UNDER REVISION (jan. 2021). Vejledning i perioperativ væskebehandling. Udarbejdet af DASAIMs anæstesiudvalg, december 2014.

Neuroanæstesi og -intensiv

| 15. March 2021 | 398 KB
Neuroprotektionsvejledning
Udarbejdet af arbejdsgruppe under DASAIM og DSIT. Godkendt af DASAIM/DSIT februar 2021. Revision senest februar 2025
| 29. June 2020 | 170 KB
Pbt02 algortme
Udarbejdet af neurotraumeudvalget under DASAIM og DNKS 2018
| 23. November 2017 | 361 KB
TBI flow chart 2017
Algoritme for behandling af svært TBI hos voksne. Udarbejdet af Dansk Neurokirurgisk Selskab og DASAIM. Senest revideret oktober 2017.

Obstetrisk anæstesi

| 30. April 2021 | 708 KB
Vejledning vedrørende anæstesi og amning
DASAIMs rekommandation vedrørende anæstesi og amning. Udarbejdet af DASAIMs udvalg for obstetrisk anæstesi og anæstesiudvalget. Næste revision 2023
| 23. October 2014 | 2 MB
Anæstesi til kejsersnit
Udarbejdet af Obstetrisk anæstesiudvalg, DASAIM, oktober 2019. Revideres næste gang november 2022
| 11. February 2014 | 1 MB
Postpartum blødning
Postpartum blødning - forebyggelse og håndtering. Udarbejdet af DASAIM og DSOG. Senest revideret 2012
| 11. February 2014 | 600 KB
Fødeepidural
Fødeepidural: Epidural analgesi til vaginal fødsel. Klinisk guideline. Udarbejdet af DASAIM og DSOG. Senest opdateret januar 2021

Præhospital, interhospital

| 12. April 2016 | 257 KB
Transportrekommandation
Rekommandationen er udarbejdet af Præhospital- og akutmedicinsk udvalg (PAU) under Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM). Rekommandationen er senest opdateret marts 2016. Under revision

Smertebehandling

| 12. October 2021 | 700 KB
NBV for Complex Regional Pain Syndrome
Udarbejdet af: Dansk Neurologisk Selskab (DNS), Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM), Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen, Dansk Psykologforening, Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Dansk Ortopædisk Selskab (DOS). Juli 2021

Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed

| 1. June 2021 | 78 KB
Delirium Quickguide
National klinisk retningslinje for forebyggelse og behandling af organisk delirium. Udgivet af Sundhedsstyrelsen maj 2021

Thoraxanæstesi og -intensiv