Administration, organisation

| 8. March 2016 | 141 KB
Sedation uden medvirken af anæstesipersonale
DASAIMs politikpapir vedrørende sedation uden anæstesiologisk personale: DASAIM fraråder brug af propofol af ikke-anæstesiologisk personale. Revideret og godkendt af DASAIMs bestyrelse maj 2016
| 3. March 2016 | 287 KB
Udskrivningskriterier
Senest revideret af Anæstesiudvalget marts 2016. Godkendt af DASAIMs bestyrelse marts 2016. Revideres næste gang marts 2019
| 11. February 2014 | 244 KB
Rekommandation for ambulant anæstesi
Senest revideret sept.2015 af Anæstesiudvalget, uden at have givet anledning til ændringer. Revideres næste gang senest 2018.

Akut

| 24. January 2017 | 935 KB
Neonatal genoplivning
Støtte til omstilling og genoplivning af nyfødte. Vejledningen er udarbejdet af Dansk Pædiatrisk Selskab. Godkendt december 2015

Intensiv terapi

| 23. November 2017 | 361 KB
TBI flow chart 2017
Algoritme for behandling af svært TBI hos voksne. Udarbejdet af Dansk Neurokirurgisk Selskab og DASAIM. Senest revideret oktober 2017.
| 8. December 2015 | 818 KB
Organdonation
Rekommandation vedr. organdonation. Udarbejdet af Dansk Center for Organdonation, Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin, Dansk Transplantationsselskab og Dansk Neurokirurgisk Selskab. Revideret juni 2015. Revideres næste gang i 2018.
| 29. September 2015 | 659 KB
Sedationsstrategi
Målrettet behandling af gener forbundet med kritisk sygdom. 2. udgave 2014
| 28. September 2015 | 220 KB
Sedationsstrategi, bilag
Målrettet behandling af gener forbundet med kritisk sygdom - bilag. 2. udgave 2014
| 24. August 2015 | 189 KB
Scand. guideline on mechanical ventilation
Scandinavian clinical practice guideline on mechanical ventilation in adults with the acute respiratory distress syndrome. Acta Anaesth. Scand. 2015
| 13. February 2014 | 522 KB
ALI / ARDS
National behandlingsvejledning for voksne patienter med ALI og ARDS. Senest revideret juli 2013

Klinisk Anæstesi

| 16. November 2017 | 244 KB
Rekommandation for anæstesi 2017
Revideret af DASAIM’s anæstesiudvalg og godkendt af DASAIM’s bestyrelse august 2017. Revideres næste gang august 2020
| 6. December 2016 | 1,013 KB
Postoperativ kvalme og opkastning
Vejledning i forebyggelse og behandling af postoperativ kvalme og opkastning. Udarbejdet af DASAIMs anæstesiudvalg. Senest revideret 10. november 2016
| 14. March 2016 | 177 KB
Vanskelig luftvejshåndtering
Anæstesiudvalget henviser til guidelines fra det britiske Difficult Airway Society, efteråret 2015
| 8. December 2015 | 120 KB
Observation efter anæstesi
DASAIMs rekommandation for observation efter anæstesi. Godkendt af DASAIMs bestyrelse november 2015. Revideres næste gang senest november 2018
| 22. December 2014 | 795 KB
Perioperativ væskebehandling
Vejledning i perioperativ væskebehandling. Udarbejdet af DASAIMs anæstesiudvalg, december 2014.
| 23. October 2014 | 1,002 KB
Anæstesi til kejsersnit
Udarbejdet af Obstetrisk anæstesiudvalg, DASAIM, oktober 2014. Revideres næste gang november 2017
| 11. February 2014 | 1 MB
Postpartum blødning
Postpartum blødning - forebyggelse og håndtering. Udarbejdet af DASAIM og DSOG. Senest revideret 2012
| 11. February 2014 | 462 KB
Fødeepidural
Fødeepidural: Epidural analgesi til vaginal fødsel. Klinisk guideline. Udarbejdet af DASAIM og DSOG. Senest opdateret januar 2011

Præhospital, interhospital

| 12. April 2016 | 257 KB
Transportrekommandation
Rekommandationen er udarbejdet af Præhospital- og akutmedicinsk udvalg (PAU) under Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM). Rekommandationen er senest opdateret marts 2016

Smertebehandling

Sundhedsstyrelsen

| 12. February 2014 | 625 KB
Folder: Rygning og operationer
Folder: Rygning og operationer - forebyg komplikationer når du skal opereres. Udarbejdet af Sundhedsstyrelsen. Senest revideret maj 2012
| 12. February 2014 | 702 KB
Folder: Alkohol og operationer
Folder: Alkohol og operationer - forebyg komplikationer når du skal opereres. Udarbejdet af Sundhedsstyrelsen. Senest revideret maj 2012