Dansk Intensiv Database (DID)

Dansk Intensiv Database

Beskrivelse

Dansk Intensiv Database (DID) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som har til formål at registrere forekomst og resultat af intensiv terapi med henblik på at vurdere om behandling og behandlingsresultater er på højde med det ønskelige samt at fastholde eller forbedre et opnået behandlingsniveau. Intensiv terapi omfatter observation, diagnostik, behandling og pleje af essay writting company patienter med potentielt reversible svigt af et eller flere organsystemer, som er af en sådan sværhedsgrad, at behandling ikke kan gennemføres på en almindelig sengeafdeling.

Data

Databasen opsamler data svarende til fire indikatorer for de patienter, der modtager intensiv terapi. Indikatorerne har fokus på resultat af behandlingen blandt andet i form af genindlæggelse inden for 48 timer samt forskellige mål for dødelighed. Der måles endvidere på udskrivning i aften-nattetimer og kapacitetsbetinget overflytning til anden intensivafdeling. Data indberettes via de patientadministrative systemer til Landspatientregistret i form af SKS-koder og samkøres med data fra CPR-registret.

Indikatorsæt

Der henvises til indikatoroversigt og registreringsvejledning på databasens hjemmeside:

Link til DID

11 MB DID årsrapport 2021