DASAIMs Smerteforskningslegat 2016

DASAIMs Smerteforskningslegat uddeles een gang om året til DASAIMs Årsmøde og for første gang i 2014.

Legatsummen, som udgør kr. 50.000, uddeles i samarbejde med virksomheden Norpharma A/S.

Legatet gives som støtte til yngre lægers forskning indenfor forebyggelse og/eller behandling af smerter.

Bedømmelsesudvalget består af Smerteudvalgets formand, DASAIMs formand og en repræsentant fra forskningsudvalget.

Ansøgningen skal indeholde projektbeskrivelse og en præcisering af formålet for legatets anvendelse samt et budget for legatsummens anvendelse.

Ansøgningsfrist er 28. oktober 2016

Ansøgningen skal uploades ved at anvendelse af formularfelterne. Eventuelt bilag kan uploades som PDF.

Du kan indsende din ansøgning ved at klikke her

norpharma logo cmyk - high res