DASAIMs Generalforsamling

Generalforsamlingen er Selskabets øverste myndighed. Indkaldelse til generalforsamling annonceres elektronisk til medlemmerne med mindst 14 dages varsel.
Forslag til generalforsamlingens dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 1. oktober det pågældende år. Forslagene, samt navnene på bestyrelsens kandidater til ledige poster, annonceres på selskabets hjemmeside senest 14 dage før generalforsamlingen eller udsendes til medlemmerne. Forslag til personvalg kan fremsættes på generalforsamlingen.