DASAIMs ekstraordinære generalforsamling marts 2016

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 8. marts 2016, kl. 19.00-20.00.

Som varslet på den 67. ordinære generalforsamling d. 12. november 2015 indkaldes til ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 8. marts 2016, kl. 19.00-20.00. Generalforsamlingen finder sted på Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, afsnit 4031 (opgang 4, 3. sal).

Dagsorden:
  1. Valg af dirigent
  2. Godkendelse af regnskab 2014-2015
  3. Vedtægtsændringer
  4. Forslag til protokollat vedrørende lægelige revisorer
  5. Akutmedicinsk speciale
  6. Eventuelt

 

478 KB Årsregnskab 2014-2015
291 KB Gennemgang og svar lægelige revisorer 2014_2015
348 KB Forslag til vedtægtsændringer ekstraordinær generalforsamling 2016
189 KB Forslag til kommissorium for de lægelige revisorer i DASAIM jan 2016
359 KB Referat DASAIM Ekstraordinær generalforsamling den 8 marts 2016