DASAIMs 72. ordinære generalforsamling 2020

Der indkaldes til den 72. ordinære generalforsamling i Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin torsdag den 13. november 2020, kl. 15.00-18.00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, København.

Dagsorden er ifølge selskabets vedtægter: http://www.dasaim.dk/udvalg/ og bestyrelsen stiller følgende forslag til 2. behandling på generalforsamlingen:

§3, stk. 2: Pkt. 4 i dagsorden for generalforsamlingen udgår.
På baggrund af afviklingen af DASAIMs Fond er punktet ikke relevant efter selskabets 72. ordinære generalforsamling, november 2020.

Yderligere forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1. oktober 2020.

Medlemmernes deltagelse i generalforsamlingen er naturligvis gratis og uafhængig af tilmelding til årsmødet i øvrigt.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Beretning fra udvalg og arbejdsgrupper
 4. Beretning og regnskab fra DASAIMs Fond
 5. Indkomne forslag
 6. Regnskab og budget, herunder fastsættelse af kontingent
 7. Valg af formand og/eller kommende formand (året før formanden afgår)
 8. Valg af formænd for udvalgene, nævnt i protokollat 1
 9. Valg af kasserer, redaktør og 2 yngre læger til bestyrelsen
 10. Valg af formænd for øvrige udvalg
 11. Valg af øvrige medlemmer til udvalg
 12. Valg af repræsentanter for Selskabet
 13. Valg af uafhængig statsautoriseret revisor samt 2 lægelige revisorer og en revisorsuppleant
 14. Eventuelt
119 KB Beretning fra DASAIMs formand 2020
245 KB Beretninger fra DASAIMs kasserer og udvalg GF 2020
200 KB Bestyrelse udvalg mv efter GF nov 2020
205 KB Bestyrelse udvalg mv før GF nov2020
121 KB DASAIM regnskab 2019_2020
144 KB Ny formand _ annoncering
106 KB Ny redaktør _ annoncering
444 KB Referat DASAIMs generalforsamling 2020