DASAIMs 69. ordinære generalforsamling 2017

Der indkaldes til den 69. ordinære generalforsamling i Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin torsdag den 9. november 2017, kl. 19.00-22.30 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, København.

Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag til generalforsamlingens dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 1. oktober.

Medlemmernes deltagelse i generalforsamlingen er naturligvis gratis og uafhængig af tilmelding til årsmødet i øvrigt.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Beretning fra udvalg og arbejdsgrupper
 4. Beretning og regnskab fra DASAIMs Fond
 5. Indkomne forslag
 6. Regnskab og budget, herunder fastsættelse af kontingent
 7. Valg af formand
 8. Valg af formænd for udvalgene, nævnt i protokollat 1
 9. Valg af kasserer, redaktør og 2 yngre læger til bestyrelsen
 10. Valg af formænd for øvrige udvalg
 11. Valg af øvrige medlemmer til udvalg
 12. Valg af repræsentanter for Selskabet
 13. Valg af uafhængig statsautoriseret revisor samt 2 lægelige revisorer og en revisorsuppleant
 14. Eventuelt
60 KB Formandens beretning
128 KB Beretninger fra DASAIMs kasserer og udvalg
304 KB bestyrelse_udvalg mv_før_GF nov2017
108 KB DASAIM regnskab 2016-17
263 KB Vedtægtsændring til nr 2 behandling
170 KB Forslag vedr DASAIMs Fond og Jensa la Cours legat
302 KB bestyrelse_udvalg mv_efter_GF nov2017
414 KB Referat DASAIMs generalforsamling 2017