DASAIMs 68. ordinære generalforsamling 2016

Der indkaldes til den 68. ordinære generalforsamling i Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin torsdag den 10. november 2016, kl. 19.00-22.30 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, København.

Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag til generalforsamlingens dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 1. oktober.

Deltagelse i generalforsamlingen er naturligvis gratis og uafhængig af tilmelding til årsmødet i øvrigt.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Beretning fra udvalg og arbejdsgrupper
 4. Beretning og regnskab fra DASAIMs Fond
 5. Indkomne forslag
 6. Regnskab og budget, herunder fastsættelse af kontingent
 7. Valg af formand
 8. Valg af formænd for udvalgene, nævnt i protokollat 1
 9. Valg af kasserer, redaktør og 2 yngre læger til bestyrelsen
 10. Valg af formænd for øvrige udvalg
 11. Valg af øvrige medlemmer til udvalg
 12. Valg af repræsentanter for Selskabet
 13. Valg af uafhængig statsautoriseret revisor samt 2 lægelige revisorer og en revisorsuppleant
 14. Eventuelt
302 KB bestyrelse_udvalg mv_efter_GF nov2016_opdateret juni 2017
301 KB bestyrelse_udvalg mv_før_GF nov2016
61 KB Formandens skriftlige beretning 2016
131 KB Beretninger fra DASAIMs kasserer og udvalg 2016
72 KB Årsrapport 2015_16 DASAIM
192 KB Kommentarer fra lægelige revisorer DASAIM regnskab 2015 og svar fra bestyrelsen
33 KB DASAIMs Fond og Jensa la Cours legat 2016
359 KB Forslag til vedtægtsændringer DASAIMs generalforsamling 2016
522 KB Referat DASAIMs generalforsamling 2016