Danske Anæstesiologers Organisation (DAO)

Danske Anæstesiologers Organisation, har til formål at varetage medlemmernes faglige, økonomiske, organisatoriske og kollegiale interesser i det omfang interesserne ikke varetages af en forhandlingsberettiget forening i Lægeforeningen og er forankret i FAS.

Enhver læge som er medlem af lægeforeningen og har opnået tilladelse til at betegne sig som speciallæge i anæstesiologi kan blive medlem.

Ind- og udmeldelse sker via lægeforeningen.

Vedtægter kan ses nedenfor.

Årlig generalforsamling finder sted samtidig med DASAIMs årsmøde i november. Der udsendes jævnligt nyhedsbreve samt referat af generalforsamling og årsberetning til medlemmerne via mail.

Se mere på organisationens hjemmeside.

Bestyrelsen består af:

Annette Freudendal-Pedersen, formand

Søren Clemensen, sekretær

André Miran, kasserer

Ebbe Rønholm, menigt medlem

Carl Johan Erichsen, associeret medlem fra FAPS

UEMS repræsentant: Oscar Petring

Samarbejdspartnere: DASAIM, FAS/FAPS, FAPA, DØNHO

 

 

87 KB DAO vedtægter
77 KB Ekstraordinær generalforsamling DAO marts14
178 KB Generalforsamling DAO november 14
70 KB DAO årsregnskab 2013-14
102 KB DAO formandsberetning GF 2014
180 KB Referat ordinær generalforsamling DAO 2014
32 KB Generalforsamling DAO november 15
56 KB DAO årsregnskab 2014-2015
60 KB DAO formandsberetning GF 2015
281 KB DAO medlemsbrev 2016