Børneanæstesiudvalget

Udvalgets medlemmer vælges for 2 år og kan max. sidde i 6 år (første gang 1999). 

Mona Tarpgaard, formand (2016)

Torsten Lauritsen (2011)

Søren Kjærsgaard (2011)

Jane B. Andersen (2016)

113 KB Kommissorium for DASAIMs børneanæstesiudvalg