Anæstesiudvalgets indlæg på Årsmødet 2015

Fredag kl. 9.00-9.30 Norway Room

Øivind Jans ph.d reservelæge og Morten Bundgaard-Nielsen dr.med. afdelingslæge, begge Rigshospitalet.

“Ortostatisk intolerans – et problem efter kirurgi?”

På trods af optimeret væsketerapi og PONV-profylakse er mange operationspatienter fortsat svimle og forkvalmede når de mobiliseres. Øivind Jans reservelæge Ph.d., Rigshospitalet og afdelingslæge Morten Bundgaard-Nielsen afdelingslæge Dr.med., Rigshospitalet, fremlægger den seneste forskning.

Lørdag kl. 10.00-11.30 Norway Room

Mona Gätke ass. Prof, ph.d, Jakob Louis Thomsen stud. ph.d, og Christian Meyhoff ph.d, alle tre Herlev hospital

“Awareness og restrelaksation”

Trods fremskridt er awareness fortsat et klinisk problem. Sessionen sætter fokus på risikofaktorer: Mona Gätke fremlægger data om restrelaksation, Jakob Louis Thomsen viser data fra patienter der har oplevet awareness, og Christian Meyhoff vurderer værdien af profylakse i form af søvndybdemonitorering med bispektralt indeks.

Lørdag kl. 9.00-9.45

Afdelingslæge Dan Isbye, Rigshospitalet

I Prag d. 29.-31. oktober 2015 offentliggøres de nye ERC hjertestop guidelines på Resuscitation 2015, The Guidelines Congress.

Dan Isbye vil opridse, hvad der er nye anbefalinger inden for genoplivning, og hvad der ligger til grund for ændringerne.

Torsdag kl. 10.30 – 11-30 Sweden Room

Prof. Mike Grocott, University of Southamptom UK, sætter fokus på to meget aktuelle problemstillinger i vores dagligdag i sessionen

”The future of anesthesia – perioperative medicine and fluid management”

Over de sidste par dekader har vores fag udviklet sig voldsomt og opgaverne og kompetencerne har spredt sig ud fra operationsstuerne. Samtidig er vores viden  om perioperative patofysiologi og optimering øget og behovet for nedsættelse af komplikationer efter kirurgi har gjort det oplagt at oprette subspecialet perioperativ medicin. Spørgsmålet er, om det er et subspeciale vi er kvalificeret til, og om tiden er til at vi tager det til os?

Kom og hør prof. Mike Grocott, University of Southampton, UK, tale om emnet.

Væsketerapi har i gennem en lang årrække primært været vejledt af traditionelle parametre som puls, BT, diurese og beregnet væskebalance. Er denne tilgang god nok, eller er det tid til at omlægge vores standard monitorering og yderligere individualisere vores behandling?

Prof. Mike Grocott, University of Southampton, UK, taler om emnet.

Fredag kl. 12.45-14.15

Prof. Mervyn Singer, University College London Hospitals, UK. Perioperative

“Hypotension: When is treatment needed and how to manage?”

Alle kender det!……Du har netop indledt patienten, og blodtrykket er faldet til 70/30.

Kan du acceptere det  eller skal du gøre noget? Hvor lavt må blodtrykket egentlig blive? Hvad med flow? Hvis du vælger behandling, hvordan skal du så behandle? Væske? Efedrin? Metaoxidrin? Noradrenalin?

Anæstesiudvalget har inviteret en verdenskendt forelæser og kapacitet inden for hæmodynamik til at give os en opdatering om perioperativ hæmodynamik.