Anæstesiudvalgets indlæg på Årsmødet 2014

Indlæg: Sisse Rye Ostrowski (torsdag)

Et stigende antal patienter er de sidste år sat i behandling med de nye orale antikoagulantia (NOAC), lægemidler der er markedsført uden validerede monitoreringsassays og uden godkendte antidoter. Patienter i behandling med NOAC med akut behov for kirurgi og/eller større blødning udgør et stigende problem: Hvordan monitoreres og behandles disse patienter optimalt? Præsentationen fokuserer på hvordan disse patienter bedst monitoreres og behandles med de aktuekt tilgængelige analyser og pro-hæmostatika, i henhold til nye nationale og internationale guidelines.

Sisse Ostrowski er klinisk immunolog, afdelingslæge, ph.d., dr.med. fra Blodbanken, Rigshospitalet

 

Indlæg: Nanette Sylvest Hendil (fredag)
Nanette vil tale om patienters rettigheder på operationsstuen, herunder fotografering og videooptagelse. Derudover vil hun komme ind på forhold omkring den inhabile operationspatient.
Der bliver forhåbentlig tid til spørgsmål, for mon ikke publikum har erfaring for, at disse emner kan volde problemer i hverdagen.

Nanette Sylvest Hendil er jurist og ansat på Rigshospitalet som patientvejleder. Hun har i øvrigt en fortid som fuldmægtig i Patientklagenævnet.

 

Indlæg: Lene Heise Garvey (lørdag)
Om indlægget på årsmødet skriver Lene: ”I Dansk Anæstesi Allergi Center (DAAC) vi nu data fra > 10 år med systematisk standardiseret udredning, inkl lægemiddelprovokation som det eneste center i verden, hvilket har givet mulighed for at undersøge spændende og klinisk relevante problemstillinger.
Jeg vil give eksempler på hvilke stoffer der hyppigst udløser perioperative allergiske reaktioner og hvilke relevante differentialdiagnoser vi ser. Jeg vil afsløre om der er en sammenhæng mellem allergi overfor æg, soja, peanut og allergi overfor propofol, samt hvilke nye “skjulte” allergener vi har identificeret. Endelig vil jeg komme ind på diagnose og behandling af perioperativ anafylaksi og argumentere for hvorfor man ikke kan gætte sig til årsagen”.

Lene Heise Garvey er speciallæge i anæstesiologi og fagområdespecialist i allergologi, overlæge, ph.d på Dansk Anæstesi Allergi Center (DAAC), Klinik for allergi, Gentofte Hospital.

 

Indlæg ved Karina Bækby Houborg (fredag)
Amning og anæstesimidler.
Er der en reel risiko for barnet med de midler, vi anvender i dag? Er der noget nyt på området, og med hvilke farmaka og i hvilke situationer, skal vi være særligt påpasselige?
Indlægget vil være praktisk orienteret, men Karina kommer også omkring amningens fysiologi og lidt farmakokinetik. Fokus er på de hyppigst anvendte farmaka i anæstesien og den postoperative smertebehandling.

Karina Bækby Houborg er Ph.d. og overlæge på anæstesiafsnit K, AUH Skejby, der varetager anæstesi til urologiske indgreb på børn og voksne.

 

Indlæg ved Lisbet Hvolris og Martin Kryspin Sørensen og (torsdag)
Kom og hør foredragene om akut indledning og risikoen for aspiration hos kirurgiske patienter.

Emnet omfatter luftvejshåndtering hos patienter med anatomiske forandringer i den øvre del af mave-/tarmsystemet, herunder hiatus hernie, paraeosofagealt hernie og tidligere gastric by-pass operation. De patofysiologiske implikationer for disse patienter set fra kirurgens perspektiv vil blive gennemgået. Hvem er velegnet til propofolsedation? Hvilke af disse patienter skal altid akut indledes? Er det kun patienter med symptomer på reflux, der skal akut indledes?

Overlæge Lisbeth Hvolris, Gastroenheden Hvidovre Hospital vil belyse disse emner. Lisbeth har i mange år beskæftiget sig med emnet og har dermed stor indsigt og erfaring.

Akut indledning og indikation for dette. Hvilke medikamima og metode? Er suxametonium blevet obsolet ved akut indledning? Hvilke uddannelsesmæssige og medico-legale aspekter er forbundet med akut indledning?
Reservelæge Martin Kryspin Sørensen, Rigshospitalet vil tale om alternativer til suxametonium og om der i fremtiden vil være indikation for at anvende lægemidlet. Han vil ligeledes adressere uddannelsesmæssige og medico-legale implikationer omkring brugen.

Martin Kryspin Sørensen er Ph.d. og beskæftiget sig indgående med emnet inkl. været på ophold i USA 3 mdr i samme anledning.

 

Indlæg Henrik Kehlet (fredag)

“Fast Track Surgery” er andet og mere end et buzzword for budgetudfordrede hospitalsadministratorer. Stadig flere studier viser at patienter i risiko for at udvikle postoperativ kognitiv dysfunktion har reduceret morbiditet ved et kortere hospitalsophold.

Henrik Kehlet har igennem mere end 30 år ledet banebrydende forskningsprojekter indenfor perioperativ medicin og fast track kirurgi.

 

Indlæg Jens Flensted Lassen og Christian Hassager (lørdag)
Hvor mange gange har du set på skopet under anæstesiindledningen og spekuleret på om takykardien mon var selvlimiterende, om bradykardien skulle behandles eller om ST-depressionen var et reelt udtryk for iskæmi?

Overlæge, dr.med. Christian Hassager, Kardiologisk Afdeling RH og Overlæge, Ph.D. Jens Flensted Lassen, Kardiologisk Afdeling AUH sætter kardielle events i en behandlingsfokuseret kontekst.