Anæstesiudvalget

Udvalgets medlemmer vælges for 2 år og kan max. sidde i 6 år (første gang 1999). 

Line Stendell, formand (2018)

Nicolai Bang Foss (2015)

Karina Okkels Birk (2018)

Morten Bundgaard-Nielsen (2014)

Øivind Jans (2018)

Birgitte Brandsborg (2016)

43 KB Komissorium anæstesiudvalget 2019