Anæstesiudvalget

Udvalgets medlemmer vælges for 2 år og kan max. sidde i 6 år (første gang 1999). 

Anne Tøttrup Klith, formand (2012)

Nicolai Bang Foss (2015)

Jens Åge Kølsen Pedersen (2012)

Morten Bundgaard-Nielsen (2014)

Lisbet Tokkesdal Jensen (2016)

Birgitte Brandsborg (2016)

45 KB Kommissorium anæstesiudvalget