Udvalget for Anæstesi og Perioperativ Medicin

Udvalgets medlemmer vælges for 2 år og kan max. sidde i 6 år (første gang 1999). 

Line Stendell, formand (2018)
Nicolai Bang Foss (2015)
Karina Okkels Birk (2018)
Henrik Holm-Sørensen (2020)
Christian M. Olesen (2019)
Birgitte Brandsborg (2016)


    
Line Stendell, formand, afdelingslæge, Anæstesiologisk afd., Hvidovre hospital. Birgitte Brandsborg, ledende overlæge, Bedøvelse og Operation 1, AUH. Karina Okkels Birk, overlæge, ØNH anæstesi, OUH

      
Nicolai Bang Foss, professor, Anæsteiologisk afdeling, Hvidovre Hospital. Christian Olesen, afdelingslæge, Bedøvelse og Operation 1, AUH. Henrik Holm-Sørensen, afdelingslæge, Afd. for bedøvelse og operation, CKO, Rigshospitalet

43 KB Komissorium anæstesiudvalget 2019