Udvalget for Anæstesi og Perioperativ Medicin

Fællesbillede UAPM 23

Udvalgets medlemmer vælges for 2 år og kan max. sidde i 6 år (første gang 1999). 

Line Stendell, formand (2018)
Christian M Olesen (2019)
Laura Sommer Hansen (2021)
Jacob Koefoed Nielsen (2021)
Mathias Hjort (2021)
Semera Asghar (2021)
Øivind Jans (2021)
Maria Louise Fabritius (2021)Line Stendell, formand, overlæge, Anæstesiologisk afd., Hvidovre hospital


Christian Olesen, afdelingslæge, Bedøvelse og Operation Syd, AUH


Laura Sommer Hansen, afdelingslæge, Bedøvelse og Operation Syd, AUH


Jacob Koefoed-Nielsen, overlæge. Bedøvelse og Operation Nord, AUH


Mathias Hjort, afdelingslæge, Herlev Hospital


Semera Ashgar, afdelingslæge, Rigshospitalet, HOC


Øivind Jans, afdelingslæge, Rigshospitalet, CKO


Maria Louise Fabritius, afdelingslæge, Rigshospitalet, NEU

44 KB Kommissorium anæstesiudvalget 2023