Udvalget for Anæstesi og Perioperativ Medicin

Udvalgets medlemmer vælges for 2 år og kan max. sidde i 6 år (første gang 1999). 

Line Stendell, formand (2018)

Nicolai Bang Foss (2015)

Karina Okkels Birk (2018)

Henrik Holm-Sørensen (2020)

Christian M. Olesen (2019)

Birgitte Brandsborg (2016)

43 KB Komissorium anæstesiudvalget 2019