Videnskabelige bidrag 2023

Der er lukket for indsendelse af videnskabelige bidrag

stack of books on dark surface on black
stack of books on dark surface on black

Indsendte abstracts vurderes af specialets professorer og de bedste abstracts præsenteres på årsmødet.

Ved indsendelse af abstract skal det præciseres, hvorvidt man:
 • ønsker at få abstract vurderet med henblik på deltagelse i foredragskonkurrencen (fredag d. 17. november 2023), hvor nogle af de abstracts der ikke udvælges til foredragskonkurrence vurderes mhp. posterpræsentation (torsdag d. 16. november 2023).
 • udelukkende ønsker at få abstract vurderet med henblik på posterpræsentation (torsdag d. 16. november 2023).
Foredragskonkurrence

De 3 bedste abstracts deltager i foredragskonkurrencen med præmier, sponseret af Acta Fonden på:
1. præmie kr. 5.000,00 • 2. præmie kr. 3.000,00 • 3. præmie kr. 2.000,00

Posterkonkurrence

Alle abstracts, som udvælges til årsmødet, vil blive præsenteret for deltagere og moderatorer både i form af ’poster walk’ og en posterdiskussion i mødelokale. Bedste poster præmieres med kr. 2.000,00.

Publikumspris

Der vil i forbindelse med foredragskonkurrencen blive arrangeret en publikumsafstemning om bedste foredrag. Publikumsprisen for bedste foredrag præmieres med kr. 2.000.-

Vejledning for udfærdigelse af videnskabelige bidrag til årsmødet:

Abstracts kan fremsendes på dansk eller engelsk og skal, hvor det er relevant, indeholde oplysninger om godkendelse af den videnskabsetiske komité og evt. øvrige myndigheder. Mindst én af forfatterne skal være anæstesiolog eller under uddannelse hertil. Postere kan præsenteres på dansk eller engelsk.

Abstracts inddeles i
 • Titel, forfatter(e), institution, e-mail og fuldt navn på korresponderende forfatter = den forfatter der skal præsentere arbejdet
 • Introduktion
 • Metoder
 • Resultater
 • Konklusion
 • 2 figurer eller tabeller
 • 3 referencer
 • Abstracts må maks. fylde 3.000 anslag inkl. mellemrum og tegnsætning. Undlad at benytte funktioner, der danner referenceliste o. lign. automatisk.
Indsendelse

Der er lukket for indsendelse af videnskabelige bidrag til årsmødet 2023.

Bedømmelseskriterier for abstracts til foredragskonkurrencen

Tidligere publikation: Bidragene må ikke være offentliggjort som originalartikel i et internationalt tidsskrift ved indsendelsen den 15. september 2023, men må gerne have været fremlagt mundtligt, vist som poster og/eller indsendt til peer review bedømmelse ved et tidsskrift. Hvis der indkommer flere abstracts end der er plads til at præsentere, vil abstracts omhandlende protokolbeskrivelse tillægges lavest prioritet. Der er desuden begrænsning således at samme oplægsholder højst kan indsende og præsentere 2 abstracts.

Vurdering

Abstracts vurderes dels ud fra det videnskabelige niveau og dels ud fra dets betydning for specialet:

Emne: Relevant for anæstesi / intensiv terapi / smertebehandling / præhospital behandling? Originalt?
Problemformulering: Klart defineret formål?
Metoder: Relevante, klart beskrevet? Etiske problemer?
Resultater: Væsentlige nye fund og observationer, der kan bidrage til udviklingen i specialet?
Konklusion: Klar og i overensstemmelse med problemformuleringen?
Fremstilling: Klar, præcis og sprogligt tilfredsstillende?

Bedømmelseskriterier for endelig vurdering ved fremlæggelsen
 1. Valg af problemformulering
 2. Metoden, egnethed
 3. Resultatet
 4. Betydning af resultatet
 5. Præsentation, skriftlig
 6. Præsentation, mundtlig

De udvalgte abstracts til foredragskonkurrencen præsenteres i form af PowerPoint-præsentation af 12 min.’s varighed medbragt på USB-stik. Abstracts udvalgt posterkonkurrencen præsenteres til ’poster walk’ efter postervejledning på www.dasaim.dk samt som posterdiskussion med kort PowerPoint-præsentation (af 5 min.’s varighed med 3-4 slides), medbragt på USB-stik. Der forefindes bærbar PC.

Organisationskomitéen DASAIMs Årsmøde 2023