Velkommen til Sven Felsby – ny formand for DASAIM

På DASAIMs 68. ordinære generalforsamling fredag d. 11. november blev overlæge Sven Felsby valgt som ny formand for DASAIM. Sven afløser Susanne Wammen, der har siddet i de 4 år, funktionstiden kan vare. Stort tak til Susanne for 4 fantastiske år og velkommen til Sven!

dannebrog dobbelt

Velkommen på posten til overlæge Sven Felsby, Aarhus Universitetshospital, Dagkirurgi!

Sven introducerede kort sig selv som kandidat til formandsposten og hvis du ikke fik læst det inden valget har du muligheden her:

Jeg er interesseret i at deltage i arbejdet for at styrke det anæstesiologiske speciale og sikre en fortsat høj anæstesiologisk kvalitet og et synligt og stærkt fagligt og videnskabeligt selskab.

Vi skal som selskab satse på en effektiv organisation med kort responstid, både i bestyrelsen og i udvalgene. Det er nødvendigt for at kunne fastholde en klar profil i det sundhedspolitiske arbejde og online, på vor hjemmeside og de sociale medier. Vi skal i bestyrelsen aktivt opsøge indsatsområder, men også videreudvikle kommunikationen med medlemmerne. Der er mere end nogensinde behov for fælles fodslag når det drejer sig om at sikre et højt fagligt og videnskabeligt niveau for specialet. De lægevidenskabelige selskaber bliver ikke i tilstrækkelig grad hørt i administrative og politiske kredse. DASAIM kan være med til at støtte LVS som en stærk aktør i den politiske debat.

De økonomiske rammer i det offentlige sygehusvæsen risikerer at ramme uddannelsen af kommende speciallæger, og DASAIMs indsats for at fastholde et højt kompetenceniveau for speciallæger er uændret vigtig.

Arbejdet i DASAIMs anæstesiudvalg har for mig været særdeles frugtbart. Jeg har meninger, men også en høj grad af tillid, og trives godt som medspiller på et stærkt hold.

CV:

  • Læge 1985, speciallæge i anæstesiologi 1997. Overlæge på gastrokirurgisk afsnit, AUH THG i 4 år, fra 2006 overlæge på Dagkirurgisk Afsnit, AUH Skejby.
  • Faglige interesser: Intravenøs anæstesi – Neuromuskulær blokade – Luftvejshåndtering – Postoperativ smertebehandling – Klinisk og teoretisk farmakologi
  • Formand for Dansk Selskab for Dagkirurgi og bestyrelsesmedlem i International Association of Ambulatory Surgery 2009-16
  • Medlem af anæstesiudvalget i DASAIM fra 2011
  • FAS repræsentant og TR