Nyt om Remdesivir

Infektionsmedicinere kan søge om generel udleveringstilladelse til ”Compassionate use of remdesivir for COVID-19″. Se vejledning.

remdesivir

Infektionsmedicinere kan søge om generel udleveringstilladelse til ”Compassionate use of remdesivir for COVID-19”. Remdesivir kan fås gennem Gileads Expanded Access program, hvor de infektionsmedicinske afdelinger på Hvidovre Hospital og Rigshospitalet foreløbig er godkendt til programmet. I regi af Tværregionalt Forum for Koordination af Medicin er der udpeget et landsdækkende udvalg repræsenterende de infektionsmedicinske afdelinger, der dagligt skal koordinere forbruget af remdesivir. Gilead er endnu ikke i stand til at levere remdesivir til det danske sygehusvæsen

Vejledningen er udarbejdet af:

Thomas Benfield, Infektionsmedicinsk afdeling, Hvidovre Hospital
Lars Østergaard, Infektionsmedicinsk afdeling, Aarhus Universitetshospital
Isik Johansen, Infektionsmedicinsk afdeling, Odense Universitetshospital
Henrik Nielsen, Infektionsmedicinsk afdeling, Aalborg Universitetshospital
Lothar Wiese, Infektionsmedicinsk afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde
Birgitte Lindegaard Madsen, Infektionsmedicinsk afdeling, Nordsjællandshospital
Jens Lundgren, Infektionsmedicinsk afdeling, Rigshospitalet

– og har været i høring hos:

Dansk Selskab for Infektionsmedicin, formand overlæge Rikke Krogh-Madsen
Dansk Lungemedicinsk Selskab, formand overlæge Ole Hilberg
Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin, næstformand Nanna Reiter

156 KB Remdesivir vejledning juni20