Vejledning i ansøgning og ansættelsesprocedure til hoveduddannelsesstilling i anæstesiologi

Vejledningen er et specialespecifikt supplement for anæstesiologi til vejledningen fra videreuddannelsessekretariatet

Denne vejledning er et specialespecifikt supplement for anæstesiologi til vejledningen fra videreuddannelsessekretariatet.

Sekretariatets vejledning bør som udgangspunkt læses først.

Vejledningen indeholder 3 dele:

  • Vejledning til den elektroniske ansøgning
  • Information om ansøgnings- og interviewprocedure
  • Bilag 1-5 til dokumentation af yderligere kompetencer, der er specifikke for den anæstesiologiske ansøgning

Læs mere her: Vejledning