Udvikling af dansk pendant til CME-point?

En række danske kurser på højt internationalt niveau tiltrækker udenlandske kursister, som ifølge arrangørerne efterspørger at kurset er akkrediteret efter europæiske/amerikanske principper for Continuing Medical Education (CME). Dette har ført til at DASAIM’s bestyrelse er blevet bedt om at undersøge muligheden for en dansk model til tildeling af CME-point.

Generelt kan anføres, at dansk videre- og efteruddannelse af speciallæger ikke anvender CME-point, men en række andre principper for kvalitetssikring af vores professionelle udvikling (Continuing Professional Development, CPD).

DASAIMs bestyrelse og uddannelsesudvalg har drøftet om dansk videre- og efteruddannelse kunne gavnes af at indføre et tilsvarende dansk organ for akkreditering til nationalt brug, men da point udarbejdet efter nationale retningslinjer ikke med sikkerhed kan godkendes i andre lande, er det DASAIM’s bestyrelse og uddannelsesudvalgs holdning, at vi ikke vil fremme brugen af CME-point i dansk speciallægeefteruddannelse, og henviser derfor kursusarrangørerne til at opnå europæisk akkreditering via EACCME.

European Accreditation Council for CME, EACCME, hvis godkendelse af kurser er gensidigt anerkendt af American Medical Association, hvorved akkreditering her vil sikre såvel europæiske som amerikanske kursister mulighed for opnåelse af CME-point.

Det europæiske akkrediteringsråd vedrørende CME-point kontaktes via EACCMEs hjemmeside der rummer ansøgningsskemaer, tjeklister vedrørende tilrettelæggelse af program, evalueringsmetoder med videre, og oplysninger om gebyr for akkrediteringen samt detaljer om proces og priser.