Udvalget for Anæstesi og Perioperativ Medicin

– bliv klogere på hvem vi er, og hvad vi laver

Pills variety, colorful bright medicine concept

    
Line Stendell, formand, afdelingslæge, Anæstesiologisk afd., Hvidovre hospital. Birgitte Brandsborg, ledende overlæge, Bedøvelse og Operation 1, AUH. Karina Okkels Birk, overlæge, ØNH anæstesi, OUH

      
Nicolai Bang Foss, professor, Anæsteiologisk afdeling, Hvidovre Hospital. Christian Olesen, afdelingslæge, Bedøvelse og Operation 1, AUH. Henrik Holm-Sørensen, afdelingslæge, Afd. for bedøvelse og operation, CKO, Rigshospitalet

  • Udvalget består af speciallæger med varierende akademisk, faglig og geografisk baggrund. Fælles for os er, at vi interesserer os for perioperativ medicin og for den brede anæstesiologiske faglighed
  • Vi er engagerede, entusiastiske og vidensdelende
  • Udvalgets mål er at rådgive DASAIM’s bestyrelse og øvrige udvalg under DASAIM i kliniske, forskningsmæssige og organisatoriske forhold indenfor anæstesi og perioperativ medicin
  • Vi behandler en lang række sager og forholder os til henvendelser fra styrelser, kollegaer og hvem der ellers måtte ønske at have et samarbejde med os
  • Som udvalgsmedlem får man faglig og organisatorisk indsigt og ikke mindst et kollegialt netværk på tværs af regionerne

Vi planlægger at afholde et internat i efteråret 2021, hvor interesserede uden for udvalget har mulighed for at deltage. Vi skal bl.a. arbejde med revision af rekommandationer om faste og vanskelig luftvejshåndtering.

Skulle du have lyst til at snuse til udvalgsarbejdet eller deltage i en kommende arbejdsgruppe, kan du kontakte formanden for udvalget på line.stendell.01@regionh.dk.

Mange hilsner
Udvalget for Anæstesi og Perioperativ Medicin