Uddelinger fra DASAIMs Fond og Oberstinde Jensa la Cours Forskningslegat 2019

Der var indsendt 26 ansøgninger til DASAIMs Fond og 18 ansøgninger til Oberstinde Jensa la Cours Legat

I forbindelse med afviklingen af DASAIMs Fond og Oberstinde Jensa la Cours Forskningslegat blev der i 2019 uddelt følgende:

Uddelinger 2019

DASAIMs Fond

 • Simon Mølstrøm 30 000: Mikrodialyse til undersøgelse af hjerneskade efter hjertestop
 • Stine Hebsgaard 20 000: Dexamethason til stor hoftekirurgi
 • Trine Grodum Eskesen 55 600: Epigenetiske ændringer efter traume
 • Lars W Andersen 30 000: Sammenligning af hjertestop på og uden for hospital
 • Kristian Dahl Friesgaard 40 877: Methadon til hysterectomipatienter
 • Frederik Mondrup 25 000: Studieophold i New Zealand
 • Morten Rune Blichfeldt-Eckhardt 50 000:  Biomarkører for kronisk smerte
 • Frederik Boe Hansen 20 000: Forskningsophold i USA

Oberstinde Kirsten Jensa La Cours Forskningslegat

 • Peter Uhrbrand 30 000: Morfinafhængighed efter kirurgi
 • Iva Vesselinova 100 000: Intravenøs anæstesi til nyfødte
 • Line Gry Larsen 25 000: Postoperativ agitation
 • Mads Seit Jespersen 65 000: Hjernens gennemblødning ved postspinal hovedpine

Begge fonde er under afvikling og sidste uddeling vil ske i 2020.