Trafik og lægemidler

DASAIMs Smerteudvalg gennemgår den netop publicerede vejledning om opioider og trafikfarlighed

I det seneste nummer af månedsbladet “Rationel Farmakoterapi” gives et opdateret overblik over reglerne for lægemidler og trafik samt specifik information om de enkelte lægemiddelgrupper og deres bivirkninger af betydning for bilkørsel. Artiklen er forfattet af embedslægerne fra regionerne, og tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens vejledning om vurdering af helbredskrav til førere af motorkøretøjer. Papiret er særdeles relevant for alle anæstesiologer!

http://www.irf.dk/download/Publikationer/rationelfarmakoterapi_marts14.pdf

DASAIMs Smerteudvalg har modtaget flere henvendelser vedrørende uklarheder i vejledningen, specielt vedrørende brug af opioider i forhold til bilkørsel. Udvalget har derfor nedsat en arbejdsgruppe, som vil gennemgå den eksisterende lovgivning og relevante cirkulærer, herunder Embedslægeinstitutionens. Målet er en præcisering og en bedret operationalisering af den publicerede vejledning som, efter udvalgets vurdering, rummer flere uklarheder.

Udvalget består af:

Professor Per Sjøgren, Palliativt Afsnit, Rigshospitalet

Overlæge Allan Horn, Center for Rygkirurgi

Overlæge Thomas Enggaard, DASAIMs Smerteudvalg

Du kan hente det pågældende nummer af Rationel Farmakoterapi her på siden.

Følg med på DASAIMs hjemmside!

854 KB Rationel Farmakoterapi marts 2014