To princippapirer fra DASAIMs Uddannelsesudvalg

Læs og lad dig inspirere af de to princippapirer, der handler om hhv. efteruddannelse for hospitalsansatte speciallæger og ansvar for uddannelsesansvarlige overlæger.

Stethoscope and textbook concept for medical education

Læs og lad dig inspirere af princippapiret; ”Efteruddannelse for hospitalsansatte speciallæger i anæstesiologi”  uanset om du som afdelings- eller overlæge skal planlægge din individuelle plan for efteruddannelse, eller som ledende overlæge lægger strategi for stabens efteruddannelse.

Princippapiret ”Uddannelsesansvarlige overlægers ansvar- opgaver og rammer” bør læses nøje af dig:

  • som er uddannelsesgiver, såvel som UAO (uddannelsesansvarlige overlæge), vejleder eller UKYL
  • som er overordnet ansvarlig for uddannelse i afdelingen på et ledelsesplan
  • som har fremtidsønsker om en funktion som uddannelsesgiver
  • som har almen interesse for uddannelse

Uddannelsesudvalget giver praktiske råd til optimale rammer for uddannelse og generelle forventninger til uddannelsesgivere. Princippapiret kan bruges til diskussion og reflektion i egen afdeling/klinik om, hvorvidt rammerne er optimale for at udføre uddannelse eller om der er områder, som bør justeres.

Dokumentet kan også anvendes af den nye UAO til at skabe overblik over uddannelsesopgaverne, og af den erfarne UAO til ny inspiration eller til drøftelse ved MUS.

Rigtig god læselyst og som altid vil Uddannelsesudvalget meget gerne have kommentarer til dokumenternes anvendelighed.. – ”gode historier skal deles”…