To nyslåede riddere af Dannebrog i DASAIM

Vi er stolte af jer og imponerede over jeres fremragende indsatser indenfor jeres respektive områder, som har højnet både kendskab og kundskab i vores speciale og tjent som inspiration for jeres kolleger.

Ridderkorset

Professor, overlæge, Ph.d. Bodil Steen Rasmussen, Aalborg Universitetshospital og tidligere specialeansvarlig overlæge ved Smertecenter Syd, Gitte Handberg er i år begge blevet dekoreret med den ærefulde ridderorden.

    

Bodil Steen Rasmussen       Gitte Handberg

Dannebrogsordenen er en dansk ridderorden oprindeligt indstiftet af Christian V i 1671. I Dannebrogsordenens statutter fra 1693 fremgår det, at ordenen er en udmærkelse til dem, ”som ved Dyd, tro Tieniste og mandige Bedrifter have giort sig frem for andre berømmelig”. Senere er graden forandret og udvidet – og siden 1951 har det været muligt at dekorere kvinder med Dannebrogsordenen.

Bodil Steen Rasmussen er blevet slået til ridder af Dannebrog efter indstilling fra det Sundhedsvidenskabelige fakultet ved Aalborg Universitet for under sit virke som professor at være foregangsperson indenfor undervisning og forskning og for sin høje faglige anerkendelse både nationalt og internationalt.

Bodils primære forskningsområde er akut lungeskade hos kritisk syge patienter bygget på et fundament af viden fra initiale fysiologiske undersøgelser efter maksimal fysisk belastning hos raske og dernæst patofysiologiske ændringer efter hjertekirurgiske operationer. Som Olympisk bronzevinder i roning ved OL i Los Angeles i 1984 blev Bodil inspireret af respiratoriske problemer i form af ’regattahoste’ topidrætsudøvere kan opleve efter maksimal præstation, hvilket satte kimen til forskningen i akut lungeskade hos alvorligt syge patienter.

Bodils forskning indenfor ilts gunstige og skadelige virkninger ved respiratorbehandling, har været banebrydende for behandling af intensivpatienter og har været med til at sætte de kliniske retningslinjer for iltbehandling.

Gitte Handberg er blevet slået til ridder af Dannebrog efter indstilling fra sine kolleger for en særlig og fortjenstfuld indsats for kroniske smertepatienter i Danmark. Hun hædres for sin mangeårige indsats og utrættelige kamp for bedre behandling af og bedre forståelse for kroniske smerter. Gitte har været en pioner indenfor tværfaglig smertebehandling af kroniske smerter. Hun startede Smertecenter Syd på OUH i 2002 og har gennem ca. 20 år bygget det op til det store, tværfaglige center, det er i dag.

Gitte har gjort en stor indsats for at udbrede kendskabet til kroniske smerter i både befolkningen, blandt behandlere og i det kommunale system. Hun har desuden haft et stort engagement i det faglige selskab, Dansk Smerteforum. Gitte har set behovet for at øge evidensen indenfor kronisk smertebehandling og har stået bag udviklingen af en klinisk forskningsenhed i relation til Smertecenter Syd, der i løbet af 10 år har forfattet over 100 publikationer.

Gitte har siden 2019 opbygget Center for Funktionelle lidelser på OUH og har i den forbindelse kunnet trække på tidligere erfaringer og sit store entreprenørskab. Gitte har gjort en betydelig indsats for nogle af vores samfunds allersvageste patienter.

DASAIM ønsker at hylde og lykønske Bodil og Gitte for deres virke og de meget velfortjente ordener. Vi er stolte af jer og imponerede over jeres fremragende indsatser indenfor jeres respektive områder, som har højnet både kendskab og kundskab i vores speciale og tjent som inspiration for jeres kolleger.