Styrelsen for Patientsikkerhed søger sagkyndige konsulenter inden for anæstesiologi

Interesserer du dig for erstatningssager, så er du måske én af vores nye sagkyndige konsulenter i Styrelsen for Patientsikkerhed? OBS! Ansøgningsfrist 6. november

styrelsen for patientsikkerhed
Om os

Styrelsen for Patientsikkerhed arbejder for, at det er trygt at være patient i det danske sundhedsvæsen.

Vi behandler klager fra patienter i Klagecentret og ankesager om erstatninger i Erstatningscentret. Vi fører tilsyn med den sundhedsfaglige virksomhed i sundhedsvæsenet, udsteder autorisationer til sundhedspersoner og administrerer rapporteringssystemet om utilsigtede hændelser. På det grundlag bidrager vi til, at sundhedsvæsenet lærer af fejl og forebygger gentagelser.

Vi er mere end 400 medarbejdere, og vi har tilknyttet over 700 sagkyndige konsulenter, der dækker alle sundhedsfaglige specialer inden for hele sundhedsområdet.

I Klagecentret og Erstatningscentret  arbejder mere end 170 medarbejdere, deriblandt jurister, læger, sygeplejersker, sekretærer, sagkyndig-koordinatorer og studenter.

Dine arbejdsopgaver som sagkyndig konsulent i Erstatningscentret

Hvis en patient eller en region ikke er enig i Patienterstatningens afgørelse i en sag, kan afgørelsen påklages til Ankenævnet for Patienterstatningen.

I sådanne sager skal du som sagkyndig konsulent vurdere, om en patient er påført en skade i forbindelse med behandlingen på typisk et hospital eller hos en praktiserende læge, eller om generne skyldes patientens grundsygdom.

Du skal endvidere vurdere, om behandlingen har været i overensstemmelse med en erfaren specialists standard.

Din vurdering indgår som en del af grundlaget for ankenævnets afgørelse i den enkelte sag.

Vi bruger elektronisk sagsbehandling. Du kan derfor arbejde hjemmefra, når det passer dig – blot du har en computer. Der er ikke brug for, at du deltager i møder hos os.

En sagkyndig bruger typisk mellem 2 – 4 timer på en ukompliceret sag, 4 – 8 timer på mere komplicerede sager. Det er meget sjældent, at der er behov for at bruge mere end 8 timer på en enkelt sag.

Vi forventer, at du fremsender din vurdering senest  én måned efter, at sagen er booket hos dig.

Du vil selv få indflydelse på, hvor mange sager du bliver tildelt.

Dine kvalifikationer

Vi forventer, at du har en solid klinisk erfaring. Derudover lægger vi vægt på, at du:

  • er beskæftiget med klinisk virksomhed inden for dit eget fagområde/speciale
  • har tilknytning til det kliniske arbejde
  • følger med i udviklingen inden for dit fagområde
  • har en relevant efter- og videreuddannelse
  • har interesse for at tilegne dig viden om sundhedslovgivning
 Vi tilbyder

Du bliver en del af et aktivt, fagligt miljø med dygtige og engagerede kolleger. Du kommer til at arbejde selvstændigt, men vil altid kunne få sparring og vejledning hos den jurist, der er ansvarlig for din sag. Du kan også få råd og vejledning af de sundhedspersoner, der er fastansat i huset, og du kan selvfølgelig også få råd og vejledning fra vores mange sagkyndige. Dette kan være særligt aktuelt i begyndelsen af dit virke.

Vi afholder introduktionsmøder, hvor du bliver introduceret til dine opgaver  som sagkyndig konsulent. Du vil også få tilsendt materiale, der beskriver vores sagsgange og din rolle som sagkyndig konsulent hos os.
Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelse som sagkyndig vil ske i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og de respektive fagforeninger.

Som sagkyndig konsulent bliver du ansat uden tidsbegrænsning, og du bliver aflønnet for de timer, du bruger på at vurdere en sag.

Stillingerne ønskes besat per  1. december  2016 eller snarest derefter.

Vil du vide mere?

Du kan få mere at vide om jobbet hos Ankenævnet for Patienterstatningen ved at kontakte specialkonsulent Mette Frøland  tlf. 72 28 67 28 og kontorchef Camilla Hammer tlf. 72 28 67 20

Er du interesseret?

Så send os din ansøgning vedhæftet kopi af CV, relevante eksamensbeviser m.v. elektronisk via linket nederst i stillingsannoncen på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside: www.stps.dk  senest søndag den 6. november  2016.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold.