Revision af specialevejledningen

Det er afgørende, at DASAIM kan monitorere volumen, kvalitet og forskning

Sundhedsstyrelsen har påbegyndt arbejdet med revision af specialevejledningen og DASAIM’s bestyrelse har udpeget Kim Garde (PAU), Jane Andersen (børneudvalget) og undertegnede til at repræsentere selskabet i Sundhedsstyrelsen. Udover DASAIM’s repræsentanter deltager de faglige repræsentanter for specialet fra hver region.

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/planlaegning-og-beredskab/specialeplanlaegning/specialeplan-2010/anaestesiologi

Formålet med revisionen er at beskrive de udfordringer, specialet står overfor og komme med forslag til ændringer. Vi har bedt udvalgene om at gennemgå den eksisterende specialevejledning på denne baggrund og komme med forslag indenfor deres respektive områder.

Første møde har været afholdt i Sundhedsstyrelsen og næste møde er aftalt til den 11. juni. Ved dette første møde gennemgik vi specialeplanen i forhold til det første udkast, DASAIM havde indsendt og er nu ved at samle udvalgenes kommentarer og skrive næste udkast.

Afgørende i forhold til den kommende specialevejledning er, at vi skal kunne monitorere volumen, kvalitet og forskning og vores oplæg er, at det kan vi gennem vores databaser (DAD og DID). Derfor ser vi også frem til, at den reviderede DAD kan tages i brug.

http://www.dasaim.dk/dansk-anaestesi-database-dad/

Arbejdet med revisionen forventes afsluttet i efteråret 2014.