Revideret vejledning til behandling af voksne patienter med COVID-19 indlagt på intensiv afdeling

Version 3 er opdateret 22.03.2021. Den nye version er opdateret med en vejledning om tocilizumab/interleukin-6 hæmmer og er udarbejdet i samarbejde med Dansk Infektionsmedicinsk Selskab og Dansk Lungemedicinsk Selskab.

http://www.dasaim.dk/wp-content/uploads/2020/08/Vejledning-til-behandling-af-voksne-patienter-med-COVID-UFIM-220321.pdf