Retningslinjer for behandling med non-invasiv ventilation

Nu foreligger opdatering af den første rapport vedr. “Behandling med non-invasiv ventilation (NIV) ved kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL) i exacerbation” fra 2006.

guidelines concept

Opdateringsarbejdsgruppen 2015 er primært nedsat fra DASAIM med repræsentation fra Dansk Lungemedicinsk Selskab.

Guideline NIV