Relevant betænkningstid

DASAIMs bestyrelse vil i den nærmeste fremtid arbejde med, hvordan vi forholder os til ændring af anæstesiplan med kort varsel.

Close-up studio shot of hourglass with blue sand

Til DASAIMs medlemmer

I 2019 udtalte Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn kritik af en kollega for indhentelse af informeret samtykke i forbindelse med ændring af en anæstesiplan.

Sagen, der i vid udstrækning er relevant for os alle i vores kliniske hverdag, har fanget manges opmærksomhed. Vi ønsker at informere jer om, at sagen er rejst i DASAIMs bestyrelse, hvor vi i den nærmeste fremtid vil arbejde med, hvordan vi forholder os i lignende kliniske situationer fremover.

Venlig hilsen
DASAIMs Bestyrelse