Omskæring af drenge, høringssvar til STPS

Uanset indikation (medicinsk eller rituel) har DASAIM den holdning, at alle børn har krav på sikker kirurgi under fuldstændig smertefrihed. Dette kan ifølge DASAIM kun foregå i en kombination af generel og regional anæstesi.

DASAIM har indgivet høringssvar til Styrelsen for Patientsikkerhed vedr. omskæring af drenge. Korrespondancen ses i vedhæftede dokumenter.

DASAIM finder det under faglig standard at udføre en smertefuld kirurgisk procedure på børn uden sufficient smertedække. Uanset indikation (medicinsk eller rituel) har DASAIM den holdning, at alle børn har krav på sikker kirurgi under fuldstændig smertefrihed. Dette kan ifølge DASAIM kun foregå i en kombination af generel og regional anæstesi.

DASAIM insisterer på at vores oprindelige høringssvar, det uddybende høringssvar fra 26/11 2019 (se vedhæftede dokument) samt dette notat kommer til at fremgå af bilagslisten til den færdige rapport. Der må ikke herske tvivl om hvad vores anbefalinger har været i processen. Vi forventer desuden mulighed for at kommentere på indholdsmæssige ændringer i notatet inden offentliggørelsen på høringsportalen.

2 MB sst-omskæring2013
309 KB DASAIMs Høringssvar om rituel drengeomskæring.docx
123 KB Brev til Dansk Selskab for Anæstesi og Intensiv Medicin_14. november 2019
89 KB DASAIMs-uddybende-høringssvar-omskæringSTPS-26nov2019
96 KB DASAIM kommentarer - sammenfatning om omskæring.
89 KB DASAIM høringssvar omskæring okt20