Nyt fra Børneanæstesi- og -intensivudvalget

Ny vejledning “Behandling af akutte smerter hos børn” og ændringer til “Fasteregler til børn”

Videnscenter for Børnesmerter, har udformet en vejledning til behandling af akutte smerter hos børn. Vejledningen er lavet i samarbejde med børneanæstesiologer og pædiatere. DASAIM tilslutter sig vejledningen og anbefaler at den bruges nationalt. Vejledningen findes under rekommandationer http://www.dasaim.dk/dokumenter/

På baggrund af nye internationale anbefalinger ændres DASAIMs vejledning om fasteregler til børn således at børn < 18 år kan drikke klar væske indtil 1 time før anæstesi til elektive indgreb.

Baggrund: Lang fastetid for børn medfører unødvendige gener og øger risikoen for komplikationer. Det er sikkert at lade børn drikke klar væske op til en time før de skal være fastende.

Børnene oplever reduceret kvalme, opkast, tørst og angst.

De nye fasteregler findes under rekommandationer http://www.dasaim.dk/dokumenter/