Ny national behandlingsvejledning for atrieflimren hos kritisk syge patienter på ITA

Enhver læge med behandlingsansvar for kritisk syge patienter vil jævnligt skulle håndtere akut opstået atrieflimren (AF).

guidelines concept

Enhver læge med behandlingsansvar for kritisk syge patienter vil jævnligt skulle håndtere akut opstået atrieflimren (AF). Samlet set er den tilgængelige evidens om den mest hensigtsmæssige håndtering af nyopstået AF (NOAF) hos intensivpatienter begrænset og DASAIM etablerede derfor i 2018 en arbejdsgruppe med det formål at udarbejde en operationel klinisk behandlingsvejledning og samtidig belyse den eksisterende evidens på området.

Arbejdsgruppen udgøres af medlemmer af DASAIM, og vejledningen er udarbejdet i samarbejde med fagrepræsentanter fra Dansk Cardiologisk Selskab (DCS).

Vejledningen ligger her: http://www.dasaim.dk/dokumenter_category/intensiv-terapi/