Neuroprotektionsvejledning og -folder

Kritisk syge børn og voksne kan potentielt have forhøjet intrakranielt tryk (ICP), der er associeret mede dårligt outcome. Læs den nye vejledning om neuroprotektiv behandling

Kritisk syge børn og voksne kan potentielt have forhøjet intrakranielt tryk (ICP), der er associeret mede dårligt outcome.

Læs den nye vejledning om neuroprotektiv behandling: http://www.dasaim.dk/dokumenter_category/intensiv-terapi/