Når tiden tæller

Den præhospitale historie i Danmark – fra hesteambulance til lægehelikopter

Så kom bogen om den præhospitale historie i Danmark set fra et sundhedsfagligt perspektiv. Bogen tager dig med på tur fra dengang den første hestetrukne ambulance i 1889 kørte ud på gaderne i København i regi af Københavns Lægeforening, og indtil i dag, hvor vi har en af verdens bedste præhospitale kæder. Til trods for at de hestetrukne ambulancer var organiserede i lægeligt regi var det Falck, der kom til at dominere dette område i næsten 100 år, selv om en enkelt ildsjæl i 1908 forsøgte af få ambulancetjenesten i offentlige rammer. Ingen læger interesserede sig for området før anæstesilægerne i 1950-erne fik ændret ambulancetjenesten til at være noget mere end bare transport og lidt førstehjælp.

Der har været regler vedrørende kommunernes brandslukningsopgave siden 1600-tallet, og der har været regler for transport af levende dyr siden 1934, men  først i 1992 kom der regler vedrørende ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale. Bogen beskriver den lange vej dertil, forskellige grunde til at det tog den tid, og omtaler også den modstand der var fra flere sider mod at forbedre det præhospitale beredskab.

I 1970-erne kom kardiologerne på banen og fik enkelte steder i landet placeret defibrillatorer i nogle få ambulancer. Fra midt i 1980-erne kom der en stigende interesse for området fra andre læger, specielt anæstesiologerne, men vi skal helt op til starten af det nye årtusinde, før de enkelte led i den præhospitale kæde for alvor kom til at hænge sammen, også med det øvrige beredskab, som det præhospitale område blev en del af i forbindelse med større hændelser.

Da der i mange år stort set ingen læger var på dette område, var der heller ikke nogen forskning, i modsætning til i dag, hvor der er ansat præhospitale professorer til at drive forskning på området. De skub i udviklingen der har været, har haft baggrund i forskning på området, både i 1950-erne og 1970-erne, og specielt inden for de sidste 20 år har udviklingen enorm, og den præhospitale kæde i Danmark er i dag nok en af verdens bedste.

Bogen udgives på Syddansk Universitetsforlag. Den kan købes over nettet og i boghandlen.