LVS efterspørger eksperter til udtalelser om sager i sundhedssektoren

Hjælp LVS med at sikre pressen adgang til flere eksperter. Frist for tilmelding er 28. februar 2021

LVS (Lægevidenskabelige Selskaber) er løbende i kontakt med en lang række journalister, som søger viden om og holdninger til løbende sager i sundhedssektoren.

En del spørgsmål kan besvares af bestyrelsens medlemmer, men vi vil gerne være med til at brede feltet af eksperter ud, så vi kan sikre størst mulig diversitet i mediedækningen.
Det er også et ønske hos journalister, som ofte tyr til de samme, få fagfolk.

Derfor opretter vi nu et panel af eksperter, som vil være villige til at stille op i medierne, og vi vil høre, om I kan udpege en eller flere personer fra jeres selskab, som vil indgå i et sådant panel.

Panelet vil optræde på LVS’ hjemmeside under pressesektionen, og vi vil promovere panelet over for de journalister, som kontinuerligt dækker sundhedssektoren.

Eksperterne vil blive præsenteret efter denne skabelon:

————————-
Susanne Axelsen
Formand for Lægevidenskabelige Selskaber, og overlæge på Afdeling for Kvindesygdomme og Fødsler, Aarhus Universitetshospital

Særlig viden om:
• Sundhedspolitik, især i relation til forskning og videnskab
• Vælg Klogt – et samarbejde mellem LVS og Danske Patienter mhp at optimere behandling og ressourcer. Susanne Axelsen er formand for projektet. Se mere her.
• Urogynækologi

Kontaktinfo:
Mobil: 2789 3102
Mail: susanne.axelsen@skejby.rm.dk
————————–

Det er vigtigt, at journalisterne kan komme i direkte kontakt med eksperterne i panelet, helst via et mobilnummer, og præsentationen af eksperten må gerne være så kortfattet som muligt.

Hvis du vil stille dig og din viden til rådighed for LVS bedes du inden 28. februar 2021 sende alle information jvnf. ovenstående eksempel til DASAIMs sekretær på sekretariat@dasaim.dk. Herfra bliver oplysningerne sendt samlet videre til LVS.