Kristian Rørbæk Madsen – in memoriam

Selv det største træ kan falde.

B94FFC78-FB1E-4FDF-BA6D-3176118E9994

Det er med stor sorg og tomhed at vi har mistet Kristian Rørbæk Madsen.

Som overlæge på Intensiv afdeling på Odense Universitetshospital var Kristian kendt og respekteret for sit store arbejde og engagement i udviklingen af intensiv medicin. Han havde et eminent overblik, og delte ud af sine ekstremt høje faglige kompetencer, uden at det overskyggede de menneskelige relationer. Ikke mindst var Kristian et helt igennem behageligt, humoristisk og meget vellidt menneske, og det var altid berigende at være i hans selskab.

Blandt de yngre kolleger var Kristian kendt som et uopnåeligt forbillede, hos hvem man dog altid kunne søge råd. Han var en blændende formidler af vanskeligt stof og superviserede gerne uanset tidspunktet på døgnet. Han var meget opmærksom på især de yngre lægers arbejdsglæde og trivsel, uden at det fjernede hans fokus fra patienterne og deres pårørende, og han var der altid for dem, der havde brug for trøst og støtte efter kritiske og ubehagelige situationer. En kombination af egenskaber han i 2014 blev hædret med DASAIMs Uddannelsespris for.

Kristian var en ildsjæl som kun få andre, og han var dybt engageret i sit arbejde. Hans retfærdighedssans svigtede aldrig. Han kæmpede ukueligt mod uretfærdigheder trods stor modstand ovenfra. Det fik vi alle at se i forbindelse med Svendborgsagen og #detkuhaværetmig.
Kristian sparede aldrig sig selv og tog gerne ”en for holdet”, og han efterlader sig et stærkt eftermæle.
Det er derfor så uendeligt tragisk at Kristians engagement også blev hans skæbne, da han efter en periode med svær depression ultimativt valgte livet fra.

Vores tanker går til Kristians hustru og 3 børn.
Lægestanden og anæstesiologien har mistet en af sine fremmeste læger – æret være Kristians minde.